was successfully added to your cart.

Sắp tròn một tuổi

Posted by | August 26, 2015 | Self-Actualization | One Comment

Hôm nay mình nhận được email renew domain kanipoly.com mới nhận ra cái blog này sắp tròn một tuổi. Giật mình thảng thốt :(( Một năm trước quyết định làm cái blog này một phần để thúc đẩy bản thân làm việc, một phần làm portfolio tiện cho việc show sản phẩm design. Trong suốt một năm qua,  những gì mình làm được không nhiều và đây cũng chỉnh là lý do mình khá thất vọng.

Những gì làm được

  • Có một cái portfolio ngon nghẻ – Gửi portfolio này đi đâu cũng khiến khách hàng bị thích mắt và bị thuyết phục. <3
  • 5102 Views. (Chả hiểu ai vào cái blog này làm gì :)) )
  • 15 bài viết.
  • Design được kha khá Infographic nhờ blog này.
  • Làm 30 Days Design Challenge x2  và đây Link album facebook

Những gì chưa làm được

  • Tập trung nghiên cứu một lĩnh vực – Trong suốt gần một năm qua, mình lơ thơ tha thẩn khắp nơi từ Niche Site đến Design, rồi Motion Graphic, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Truyền Thông Thị Giác, đi làm thiết kế cho một Trung tâm thiết kế, làm thiết kế cho một Spa 5 sao, Dropship, chùa Hương, chùa Cát Linh, hàng ăn, bể bơi, học Thuyết trình kể chuyện của Toa Tàu, đi vài cái hội thảo… Hậu quả là cái gì cũng biết nhưng mình chẳng giỏi cái gì cả.
  • Viết bài thường xuyên – Blog mốc meo, không có email báo renew chắc sang năm mới động vào.
  • Update portfolio thường xuyên – Do một số khách hàng thích bí mật nên mình không thể show sản phẩm, và đôi lúc để chiều ý khách hàng, sản phẩm không được như mong muốn của mình.

Việc cần làm

  • Quyết định mình nên tập trung vào cái gì.
  • Update portfolio

About Kani Poly

Just do it!

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.