27
Years old
28
Targets
5
Projects Completed

Trước khi tớ chết…

Hôm nay tình cờ tớ search thông tin cho chuyến đi sắp tới (vé máy bay, xe bus ra sân bay này nọ) thì tìm được cái blog Bill Balo, và đọc được Before I Die I Want To, nhớ ra trước đây tớ có cũng có một danh sách 100 điều phải làm trước khi chết, thế là lục tìm lại quyển sổ viết mấy cái ý (hồi đọc Blog Huyền Chip, thật tiếc là bây giờ bạn ý không viết hay update thêm gì nữa), may mà chưa vứt đi.

1. Có một cái máy ảnh.

Ngày viết ra điều này : 06/03/2010. Ngày thực hiện: Tháng 5 năm 2012, bạn thân mình đi du học 1 tháng bên Nhật mua cho mình một cái máy ảnh du lịch. Cái máy giúp mình rất nhiều trong việc vẽ vời.
Ngày thực hiện lần 2: Tháng 12 năm 2014 Lần đầu tiên có một cái máy ảnh bán chuyên chụp ảnh đẹp mê ly. Rồi đi chụp choẹt linh tinh :

2. Làm gối cho người mình yêu thương.

Ngày 10/02/2010 viết ra mong muốn làm gối cho Mymeo. Ngày 11/03/2010 thực hiện được. Xem cái gối cute ở đây.
Ngày 26/03/2010.

  • Vịt nhận được cái gối, ôm nó chạy khắp 5 giường luôn.
  • Baby: Ánh còn ôm nhiều hơn cả Baby.
  • Chi: Một cái gối gấu trúc cực iêu luôn.

Ngày 14/04/2010: Nhung Chăm Học nhận được một cái gối cực bệnh.

3. Tự mua một cái Laptop.

Cái Lap đang dùng là Asus N56V core i7, RAM 8G.

4. Tự mua một cái Wacom.

Cái Wacom đang dùng là Intuos Touch 4 Small.

5. Xuất bản 1 cuốn truyện tranh.

6. Thiết kế và xây dựng ngôi nhà của chính mình.

7. Đến Paris – mò lên tháp Eiffel.

8. Đưa cả nhà đi du lịch.

9. Có một bộ phim hoạt hình.

Bộ phim hoạt hình ngắn đầu tiên trong đời: Whatever Short Film

10. Học chơi một nhạc cụ.

11. Đến Hawaii.

12. Đến Disney Land.

13. Làm bánh thật ngon.

14. Sở hữu một rạp chiếu phim.

15. Đi du lịch với người yêu.

16.Thông thạo ít nhất 3 ngôn ngữ.

17. Biết 10 ngôn ngữ.

18. Nhảy dù.

19. Thành lập công ty của chính mình.

20. Làm mẹ.

21. Giáo dục được một người con tuyệt vời.

22. Đi chơi mà vẫn kiếm được tiền.

23. Làm việc ở một nhà hàng.

24. Du học.

25. Làm một trong môi trường quốc tế.

26. Xây một dài phun nước.

27. Xem nhạc kịch ở Paris.

28. Fanpage 100k.

Before I die…

Today when I researched information for my next trip (airplane ticket, bus to airport, etc ) I found out blog Bill Balo, and read the post Before I Die I Want To, I remember that I had a list of 100 things must do before I die, so I try to find my notebook.

1. Have a photo camera.

The day I wrote it : 06/03/2010. The day I made it: May 2012, my best friend have a 1-month scholarship in Japan and she bought a travel camera for me, this camera helped me a lot in drawing.
The day I made it again: September 2014  My first steps in Photography – Lumix GF1. And then:

2. Make a pillow for my loves.

10/02/2010 I wrote it. 11/03/2010 I made my first pillow for Mymeo.
26/03/2010.

  • Vịt really likes this pillow and show it with her friends.
  • Baby: Her friend loves to hug her pillow.
  • Chi: A cute Panda Pillow

Ngày 14/04/2010: Nhung Chăm Học received a very stupid pillow.

3. Buy a laptop.

My Lap now is Asus N56V core i7, RAM 8G.

4. Buy a Wacom.

My Wacom is Intuos Touch 4 Small.

5. Publish a book.

6. Design and build my own house.

7. Visit Paris – Eiffel Tower.

8. Travel with my family.

9. Have an animation.

My first short animation trong đời: Whatever Short Film

10. Learn how to play a music instrument.

11. Visit Hawaii.

12. Visit Disney Land.

13. Bake delicious cakes.

14. Have a cinema.

15. Travel with my partner.

16. Be fluent in 3 languages

17. Know 10 languages.

18. Parachute.

19. Start-up my own company.

20. Be a mother.

21. Educate and nurture a great kid.

22. Promenade but still earn money.

23. Work at a restaurant.

24. Study aboard.

25. Work in an international environment.

26. Build a fountain.

27. Watch the musical in Paris

28. Fanpage 100k.

Bevor ich sterbe…

Today when I researched information for my next trip (airplane ticket, bus to airport, etc ) I found out blog Bill Balo, and read the post Before I Die I Want To, I remember that I had a list of 100 things must do before I die, so I try to find my notebook.

1. Have a photo camera.

The day I wrote it : 06/03/2010. The day I made it: May 2012, my best friend have a 1-month scholarship in Japan and she bought a travel camera for me, this camera helped me a lot in drawing.
The day I made it again: September 2014  My first steps in Photography – Lumix GF1. And then:

2. Make a pillow for my loves.

10/02/2010 I wrote it. 11/03/2010 I made my first pillow for Mymeo.
26/03/2010.

  • Vịt really likes this pillow and show it with her friends.
  • Baby: Her friend loves to hug her pillow.
  • Chi: A cute Panda Pillow

Ngày 14/04/2010: Nhung Chăm Học received a very stupid pillow.

3. Buy a laptop.

My Lap now is Asus N56V core i7, RAM 8G.

4. Buy a Wacom.

My Wacom is Intuos Touch 4 Small.

5. Publish a book.

6. Design and build my own house.

7. Visit Paris – Eiffel Tower.

8. Travel with my family.

9. Have an animation.

My first short animation trong đời: Whatever Short Film

10. Learn how to play a music instrument.

11. Visit Hawaii.

12. Visit Disney Land.

13. Bake delicious cakes.

14. Have a cinema.

15. Travel with my partner.

16. Be fluent in 3 languages

17. Know 10 languages.

18. Parachute.

19. Start-up my own company.

20. Be a mother.

21. Educate and nurture a great kid.

22. Promenade but still earn money.

23. Work at a restaurant.

24. Study aboard.

25. Work in an international environment.

26. Build a fountain.

27. Watch the musical in Paris

28. Fanpage 100k.