was successfully added to your cart.

Illustration

thay giao coc tai

STOP STARTING, AND START FINISHING

Posted by | Illustration, Self-Actualization | 3 Comments

Tiếng Việt

Tình cờ đọc được bài này https://xivila.com/talks/detail/143/stop-starting-and-start-finishing/. Cái title đã thấy hay rồi, ừ thì đọc. Đọc xong muốn viết cái gì đó quá, thế là đành phải viết thôi, nhưng phải đọc lại cái đã.

Cảm giác đầu tiên khi đọc bài này là: Xấu hổ. Vì mình bắt đầu quá nhiều thứ, muốn làm quá nhiều thứ, nhưng thực tế làm được chỉ được 10%. Không phải chỉ riêng mình mà rất nhiều người khác ngoài kia cũng đang sống như vậy. Read More